👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu skapar vi!

Skapad 2022-03-08 15:54 i Hedvigsborgsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Estetiska lärprocesser och gestaltningar

Innehåll

Estetiska uttrycksformer

Vi jobbar med skapande i olika former. Yngre som äldre har rik tillgång till material för skapande på olika sätt. Färg, pärlor, tyg, garn, lim, papper mm. Musik och dans är också ett naturligt inslag i vår vardag. 

Vi lägger en stor vikt vid våra barns inflytande på verksamheten och därför observerar vi barnens intresse av olika slag. Vad är det som fascinerar dem och gör de glada? Som ett exempel på barnens inflytande kring musik och dans gör vi veckans dans på fredagar tillsammans med alla barnens favoriter såsom Babblarna, Bolibompa och Kompisbandet. Vi skapar tillsammans förutsättningar för lek och lärande där barnens inflytande och delaktighet blir tydlig i planerande aktiviteter och utförande.

Området skulle kunna utvecklas ytterligare genom att t.ex. tillföra konstverk och konstnärer och lära barnen namn på olika instrument, till exmepel.

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18