👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT -22 Massa och vinklar

Skapad 2022-03-08 22:18 i Kärna skola Linköping
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet handlar om vinklar - trubbiga, spetsiga och rätvinkliga. Du kommer att få lära dig att mäta, beräkna, uppskatta och att rita olika slags vinklar. Vi kommer också att arbeta med enhetsomvandlingar av viktmått (massa), där det nya blir att träna på omvandlingar från bl a mindre enhet till en större - t ex 1 g = 0,001 kg.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

- enhetsomvandla massa

- jämföra och uppskatta massa

- jämföra, uppskatta och mäta vinklar

- rita vinklar

- beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

- beräkna okända vinklar i fyrhörningar och trianglar med hjälp av vinkelsummorna

 

För att lära dig kommer du att:

- ha genomgångar

- delta i diskussioner

- arbeta med digitala verktyg (Bingel, Nomp, Elevspel)

- arbeta enskilt och parvis

- arbeta med miniwhiteboard

 

Du visar vad du kan när:

- du deltar aktivt vid lärarledda genomgångar

- du deltar i diskussioner

- du arbetar med digitala verktyg

- du arbetar enskilt

- du genomför avstämningar och prov

Matriser

Ma
Matematik åk 5 VT-22 Massa och vinklar

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Enhetsomvandling
T ex från större enhet till mindre.
Du är osäker när du ska omvandla från kg till gram och kg till hg.
Du hanterar enklare enhetsomvandling inom massa Ex: 3 kg = 3000 g, 2 kg = 20 hg 1 hg = 100 g
Du hanterar dessa enhetsomvandlingar med stor säkerhet Ex: 48 hg = 480 g 3,3 kg = 3300 g T ex: 250 g = 0,250 kg, 24 hg = 2,4 kg
Enhetsomvandling
T ex från mindre enhet till större.
Du är osäker på hur du omvandlar från g till kg och hg till kg
Du kan göra några enhetsbyten där du använder decimalform korrekt. Ex: 1 g = 0,001 kg, 1 hg = 0,1 kg
Du klarar mer avancerade enhetsbyten. Ex: 6 g = 0,06 hg, 81 g = 0,81 hg 3718 g = 37,18 hg
Jämföra och storleksordna massor
Du är osäker när du ska jämföra eller storleksordna massor.
Du jämför och storleksordnar massor på ett mestadels korrekt sätt.
Du jämför och storleksordnar massor samt motiverar lösningen (t ex genom att omvandla massorna till samma enhet för att sedan jämföra dem.
Beräkning av massa
Omvandla till samma enhet innan uträkning Problemlösning
Du är osäker när du ska beräkna massa där enheterna är olika,
Du kan göra enklare beräkningar av massa. Ex: 400 g + 2 kg = 400 g + 2000 g = 2400g
Du kan göra mer avancerande beräkningar. Ex: 23 hg + 1400 g= 23 hg + 14 hg = 37 hg. Ex: 10 kg/125 g
Vinklar
Att mäta vinklar
Du är osäker när du ska använda gradskivan för att mäta.
Du mäter vinklar på ett korrekt sätt,
Vinklar
Beräkna vinklar Problemlösning
Du är osäker på hur man beräknar vinklar med hjälp av vinkelsumma.
Du kan beräkna den okända vinkeln i en triangel/ fyrhörning om du känner till de övriga vinklarna. Du använder dig av vinkelsumman.
Du visar förståelse för hur vinklar kan beräknas utifrån figurernas egenskaper. Ex: En vinkel i en liksidig triangel är 60 gr, vad är de övriga vinklarna? Ex: I en likbent triangel är en vinkel 80 grader. Hur många grader kan de övriga två vara? Ex: I en rätvinklig triangel är två av vinklarna tillsammans 110 gr. Hur stor är den tredje vinkeln?
Vinklar
Rita vinklar
Du är osäker när du ska rita vinklar utifrån givna mått.
Du hanterar gradskivan på rätt sätt och kan rita vinklar utifrån givna mått.