👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre revolutioner

Skapad 2022-03-09 08:30 i Gylle skola Borlänge
Amerikanska och franska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Årskurs 8, vecka 10 och framåt Arbete med amerikanska, franska och industriella revolutionen

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet från vecka 10 och framåt.

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. NE och Powerpoint presentationer

Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor, arbetsblad, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter under lektionstid.

Materialet utgår i huvudsak från NE och So rummet.


Bedömning och betygsättning

Examinationsform bestäms i samråd med eleverna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9