👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOM - ljuda ihop ord och träna tecken.

Skapad 2022-03-09 08:57 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation
Träna på att ljuda ihop ord och tecken till orden samt kunna skriva olika småord.

Innehåll

 Tidsperiod: vecka 4-22, VT-22

Förmågor att utveckla:

Du ska träna din förmåga att...

- kunna ljuda ihop enklare ord med teckenstöd och visst stöd av en vuxen.

- forma bokstäver med penna och på iPaden.

- kunna skriva ditt namn och enklare ord på egen hand.

- känna igen olika ordbilder och tecken.

 

Arbetssätt:

- Du kommer få träna på att ljuda och läsa ord så självständigt, med hjälp av en kompis eller en vuxen.   

- Du kommer få träna på att skriva ord med penna eller på dator och iPad.

- Du kommer få träna på att skriva ditt namn och enklare ord.

- Du kommer få träna på att känna igen ordbilder med först ord+bild och sedan ordbilder med enbart ordet.

- Du kommer få träna på att tecken för att utveckla din kommunikation.

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas är...

Din förmåga att ljuda ihop ord genom att uttala bokstavsljuden i rätt följd.

Din förmåga att forma bokstäver och skriva ord för hand och på dator och ipad.

Din förmåga att känna igen ordbilder.

Din förmåga att teckna nya tecken för att förmedla vad du menar.

 

Bedömningen görs genom:

- Film

- Foto

- Observationer (kartläggning, lektioner, analyser)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9