👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2022-03-09 09:10 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
I detta område kommer du att ges möjlighet att lära dig om kemiska reaktioner. Vad är en kemisk reaktion? Vad menas med en explosion?

Innehåll

Kemiska reaktioner

Vi kommer att lära oss om:

 • Vad som är typiskt för en kemisk reaktion.
 • Mer om fotosyntes, förbränning och nedbrytning.
 • Experiment som visar kemiska reaktioner.
 • Vad som menas med en explosion.
 • Hur ämnen som är märkta med en farosymbol ska hanteras.

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa texter.
 • Se på filmer.
 • Diskutera.
 • Svara på frågor.
 • Göra experiment.
 • Dokumentera.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
 • Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
 • Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
 • Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov, där du får möjlighet att visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6