👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik i förskolan

Skapad 2022-03-09 09:34 i Fasanen Örebro
Förskola
Källkritik är något alla människor bör ha goda kunskaper i. Vi överöses med information dagarna i ända, på TV, och ute i samhället och inte minst barnen i barnprogram och via sociala medier. Det är viktigt att vi redan när barnen är små pratar om vad som är sant och vad som är falskt så att de lär sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till saker de läser och möter på nätet i framtiden. Är allt sant man ser på TV, plattan eller andra medier? Bland det viktigaste vi kan lära våra barn.

Innehåll

Syfte: 

"Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information." (läroplanen för förskolan)

 

Dagens samhälle är fyllt av information. Överallt överöses vi av bilder, filmer och annonser som talar om vad vi behöver och vad vi ska tycka om. Det gäller inte minst barnen. I barnprogram och på sociala mediekanaler lockas barnen att önska och vilja ha och tycka om saker som företag vill sälja.
Även annan information kan nå oss som inte är sann eller manipulerad, inte minst från sociala medier. Det är viktigt att vi redan från tidig ålder tränar på att ha ett kritiskt tänkande kring bilder och information vi möter.
Ett sätt att träna på är att barnen själva får placera sig i ett sammanhang där de inte befinner sig fysiskt. Kan vi vara i solen? Spela fotboll tillsammans på en plan som inte finns på riktigt.
Vi började med att barnen fick välja en färg att börja måla med. Deras samtal skapade sedan den miljö som vi utgår från. Det blev ett hav med hajar och båtar. En sol och himmel med en fågel. En fotbollsplan nära havet. Därefter fotograferade vi barnen och de fick klippa ut sina figurer. Därefter fick de placera ut sina figurer på tavlan och berätta hur de tänkte och vad de gör på bilden.
Ett roligt första steg till ett källkritiskt tänkande.

Mål. 

Varje dag möter barnen olika medier genom TV, plattor, tidningar och böcker. Hur ska man veta vad som är sant eller inte? Är figurerna på tecknad film riktiga? Finns spindelmannen på riktigt? Kan vi vara på solen? Målet är att hjälpa barnen att fundera över de bilder och den information de möter och börja träna förmågan till kritiskt tänkande.

Metod: 

HUR:

 • Vi börjar med att måla en bild och låta fantasin bestämma vad den ska föreställa.
 • Barnen får sedan ta en bild av sig själva och placera ut där de vill vara på bilden.
 • Vi kommer att arbeta vidare med olika former av digitala medier för att barnen ska få träna sitt kritiska tänkande på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18