👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Reportage

Skapad 2022-03-09 11:15 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Har du någon gång funderat på hur det är att vara journalist? Att få intervjua andra människor och sedan skriva om deras liv? Att få besöka olika plaster och sedan skriva om hur det är att befinna sig i till exempel New York på nyårsafton? I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om texttypen reportage.

Innehåll

Under vecka 10 till 14 kommer du att få arbeta med att skriva ett reportage. Ett reportage är en längre journalistisk berättelse.

Vecka 10 (3 lektioner)
Uppstart, genomgång av olika texttyper i media, vad ett reportage är, ämnesspecifika begrepp
Läsa olika reportage
Se filmklipp om vad ett reportage är

Vecka 11 (2 lektioner)
Genomgång av uppgift, välja ämne, skapa intervjufrågor, börja arbeta med reportaget

Vecka 12 (3 lektioner - NP i svenska denna vecka)
Arbeta med reportaget, genomföra intervju, samla in fakta, ta bilder

Vecka 13 (3 lektioner)
Sammanställa ditt material till en löpande text

Vecka 14 (2 lektioner)
Renskriva texten, lägga in bild, skapa faktaruta
Inlämning senast torsdag 7/4 på Unikum


Uppgifter

  • Uppgift Reportage

Matriser

Sv
Reportage

Reportage

Ny nivå
Form
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage Du har bl.a. en intervju och/eller utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du har fått med rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Struktur
Reportaget är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker blanda fakta med beskrivningar och intervjun.
Reportaget är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Reportaget är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett välfungerande sätt.
Ämnet
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Tempus
Tempus fungerar till stor del.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ordvalet
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage.
Ordvalet är varierat och träffsäkert.
Gestaltning
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.