👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition

Skapad 2022-03-09 11:34 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa
Under det här momentet vi att lära oss om vad kondition är, hur vår kondition påverkar vårt välmående och hur vi kan träna och utveckla vår egen uthållighet. I momentet ges möjligheten att uppnå en ökad förståelse för att sätta upp mål och planera för att förbättra sin kondition, samt att kunna utvärdera/fundera kring sin utveckling i förhållande till insats. Er uppgift är att medverka/delta i uthållighets- och intervallträning i form av konditionslekar, konditionsbanor och konditionstester. Ni kommer även att få uppskatta er insats med hjälp av Borgskalan, sätta mål med konditionen och sedan utvärdera er egen konditionsutveckling under momentets sex veckor.

Innehåll

Innehåll lektionsserie (Vad/Hur/När?):

Till varje lektion behöver du följande:

- Idrottskläder
- Skor

 

Lektion 1: (Idrottssal/gym)
Introduktion –
Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori – Vad är kondition? Borgskalan.
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet 1 – Konditionstest 1.

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet 2
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.

 

Lektion 2: (Idrottssal/gym)

Introduktion – Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori – Uppvärmning – varför?
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet 1

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet 2
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.

 

Lektion 3: (Idrottssal/gym)

Introduktion – Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.


Lektion 4: (Idrottssal/gym)

Introduktion – Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet 1

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet 2
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.


Lektion 5: (Idrottssal/gym)

Introduktion – Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet 1

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet 2
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.

Lektion 6: (Idrottssal/gym) – om fint vinterväder, ute!

Introduktion – Samling vid tavlan, genomgång av momentet och lektionen, tankar och förväntningar.

Teori
Uppvärmning
Plocka fram.

Huvudaktivitet 1 – Konditionstest 2.

Vattenpaus. Plocka undan/plocka fram.
Huvudaktivitet 2
Plocka undan.
Samling i stor cirkel, reflektion + stretch.

Avslappning.

 

 

Förmågor och lärandemål (Vad ska ni utveckla?):

 

Under momentet kommer ni få möjlighet att utveckla förmågor och lärandemål enligt följande:

 

Kunna delta i uppvärmningar – att på valfritt sätt röra sig till musik eller följa lärarens rörelser.

Kunna delta i rörelseaktiviteter efter individuell förutsättning, med stöd av lärare/assistent och/eller självständigt.

Kunna samtala och reflektera kring aktiviteterna på lektionerna, kopplat till livsstil, hälsa och välbefinnande. 

Kunna samtala och reflektera om skadeförebyggande åtgärder.

 

Centralt innehåll (Vad grundas lektionen på?):

 

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Olika träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.

Rörelse till musik och dans.

 

 

Kunskapskrav (Vad kommer att bedömas?):

 

 

E

C

A

Kunskapskrav:

(Vad kommer att bedömas?)

Eleven medverkar i att genomföra fysiska aktiviteter i olika miljöer.

 

Eleven genomför med viss säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer.

Eleven genomför med säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer.

 

I samband med aktiviteterna medverkar eleven i att välja metoder och i att ge omdömen om resultatet.

 

I samband med aktiviteterna väljer eleven delvis ändamålsenliga metoder och ger enkla omdömen om resultatet.

I samband med aktiviteterna väljer eleven ändamålsenliga metoder och ger utvecklade omdömen om resultatet.

 

Dessutom medverkar eleven i att samtala om livsstil, hälsa och välbefinnande.

 

Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.

Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.

 

Eleven förebygger skador genom att medverka i att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

 

Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett enkelt sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett utvecklat sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

 

Bedömning:

 

Löpande under lektionerna genom deltagande, utförande och samtal. Din insats under lektionerna, hur du satt upp mål och planerat för en bättre kondition samt ditt resonemang (hur du tänker) om din egna insats och utveckling under de här veckorna.

 

Bedömningsmatris:

Uppgift:

-->

-->

-->

Genomför fysiska aktiviteter.

Du är med i idrottssalen och deltar i lärandeaktiviteterna när det fungerar för dig.

 

Du deltar i och genomför till viss del lärandeaktiviteterna.

Du deltar i och genomför lärandeaktiviteterna på ett säkert sätt och med god kontroll.

Väljer metoder för deltagandet och i att ge omdömen om resultatet.

Du är med i idrottssalen och kan välja hur du ska genomföra lärandeaktiviteterna när det fungerar för dig.

 

Du kan till viss del välja en fungerande metod för ditt deltagande i lärandeaktiviteterna och kan på ett enkelt sätt utvärdera ditt genomförande.

Du kan på ett säkert sätt välja en ändamålsenlig metod för ditt deltagande i lärandeaktiviteterna och kan diskutera och reflektera kring ditt genomförande.

Samtalar om livsstil, hälsa och välbefinnande.

Du är med i idrottssalen och deltar i gruppdiskussioner eller enskilt med läraren när det fungerar för dig.

 

Du kan föra enkla resonemang om hur lärandeaktiviteterna påverkar din hälsa och ditt välbefinnande.

 

Du kan ge exempel på hur du kan förbättra din kondition och hur det kan påverka hälsa och mående.

 

Du kan ge exempel på risker som är förknippade med lärandeaktiviteterna.

Du kan föra utvecklade resonemang om hur lärandeaktiviteterna påverkar din hälsa och ditt välbefinnande. Detta gör du genom att exemplifiera och/eller diskutera saken ur flera perspektiv.

 

Du kan ge flera exempel på hur du kan förbättra din kondition och ge utvecklade svar på hur de kan påverka hälsa och mående.

 

Du kan ge flera exempel på på risker som är förknippade med lärandeaktiviteterna ge utvecklade svar på hur skador kan förebyggas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  Idc  -
 • Rörelse till musik och dans.
  Idc  -
 • Olika träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idc  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför med säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer. I samband med aktiviteterna väljer eleven ändamålsenliga metoder och ger utvecklade omdömen om resultatet. Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.
  Idc  A
 • Eleven genomför med viss säkerhet fysiska aktiviteter i olika miljöer. I samband med aktiviteterna väljer eleven delvis ändamålsenliga metoder och ger enkla omdömen om resultatet. Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om livsstil, hälsa och välbefinnande.
  Idc  C
 • Eleven medverkar i att genomföra fysiska aktiviteter i olika miljöer. I samband med aktiviteterna medverkar eleven i att välja metoder och i att ge omdömen om resultatet. Dessutom medverkar eleven i att samtala om livsstil, hälsa och välbefinnande.
  Idc  E
 • Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett utvecklat sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idc  A
 • Eleven förebygger skador genom att förutse och på ett enkelt sätt beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idc  C
 • Eleven förebygger skador genom att medverka i att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idc  E