👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ramsor, rytmik och rörelse

Skapad 2022-03-09 12:37 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Du kommer att få delta i språklekar genom rim, ramsor och rörelser.

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Du ska få möjlighet att utveckla ditt språk och ordförråd genom att delta i rim, ramsor och rörelse. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

 • Sätta upp bildstödet till ramsorna i lektionen
 • Genomför de 3 första ramsorna och gör rörelser till. 
 • Avsluta med rörelsesången dansa med Bamse

 

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande. 

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer under lektionen. 

Eleverna ska ges möjlighet:

 • Lyssna och uppleva
 • Vara delaktiga
 • Uttrycka sig genom kroppsspråket och/eller verbalt

Bedömningskriterier: Deltagit, arbetat med stöd och arbetat självständigt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9