👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter för olika syften och mottagare

Skapad 2022-03-09 13:10 i Björkås särskola Ludvika
Förra terminen började vi att skriva lite brev. Vårterminen 2015 kommer vi att brevväxla med en klass på Frösön i Jämtland.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Vi ska träna på olika skrivregler och hur man lägger upp en text. Vi ska öva på att skriva meddelanden och brev både för hand och på datorn.

Innehåll

Mål och syfte

 

 • Du ska kunna börja och avsluta ett brev.
 • Du ska kunna skriva ett brev med läslig handstil.
 • Du ska kunna gå igenom ditt brev och förbättra det med hjälp av kommentarer från läraren.
 • Du ska kunna använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Du ska kunna skriva in frågor som är relevanta till din mottagare.
 • Du ska hitta strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Du ska kunna skriva ett brev på din dator.

Arbetssätt och redovisning

Du ska lära dig att skriva korta meddelanden.

Du kommer att få undervisning i hur man börjar och avslutar ett brev samt vad ett brev kan innehålla och vad man kan ställa för frågor till mottagaren.

Du får lära dig mer om språkets struktur och få träna på t ex skiljetecken, att ha mellanrum mellan orden.

Du kommer att få ta emot ett brev som du sedan ska svara på.

Du kommer att få kommentarer till ditt brev och utifrån dessa ska du förbättra ditt brev.

Bedömning

Hur du bygger upp ditt brev, både det handskrivna brevet samt det datorskrivna.

Under lektionerna och brevskrivandets gång kommer du att få kommentarer kring hur du kan utveckla ditt skrivande. 

 

 

Se även matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska år 4-9, Grundsärskolan

E
C
A
Genomfört
Förmåga:
att skriva texter för olika syften och mottagare
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter. Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpass¬ning till mottagare och syfte.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunika¬tionsverktyg.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig hand¬stil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikations¬verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Utveckla sitt språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
Förståelse för texterna
 • Sv  E 9
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva för hand och på datorn
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Strukturera texter åk 4- 6
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand och på dator åk 4-6
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.