👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter

Skapad 2022-03-09 13:29 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världens ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar och vad de mänskliga reglerna innebär.

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världen ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar i konflikter och vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Hur?
Planering av arbetsområde

 

Det här ska vi lära oss: 

Det här ska vi göra/aktivitet

V.9
tisdag

Vad innebär folkrätt?
Centrala begrepp kopplat till folkrätt: stat, suveränitet, internationell humanitär rätt (krigets lagar) m.fl. 

Ryssland och Ukraina (källkritik)
Genomgång - folkrätt och centrala begrepp
Klipp 
Arbeta med begreppslista 

V.9
fredag 

Vad är FN (Förenta Nationerna)?
De mänskliga rättigheterna och varför de är viktiga 

FN
De mänskliga rättigheterna
Mänskliga rättigheter och diskrimineringsövning 

V.10
tisdag

Koppla centrala begrepp till en relevant konflikt
Orsaker till folkmordet i Rwanda 

Introduktion “Folkmordet i Rwanda”

Dokumentär  del 1 - 30 minuter
Diskussionsfrågor

V.10
fredag

Koppla centrala begrepp till en relevant konflikt
Konsekvenser av folkmordet i Rwanda 

Dokumentär del 2 - 30 minuter
Diskussionsfrågor 

V.11
tisdag 

Visa vad du har lärt dig om folkrätt och mänskliga rättigheter i väpnade konflikter genom att analysera folkmordet i Rwanda 

Arbeta med inlämningsuppgift
- Analysera folkmordet i Rwanda

V.11
fredag 

Visa vad du har lärt dig om folkrätt och mänskliga rättigheter i väpnade konflikter genom att analysera folkmordet i Rwanda 

Arbeta med inlämningsuppgift
- Analysera folkmordet i Rwanda 

Inlämning

 

Bedömning?

Se bedömning och kunskapskrav under koppling till läroplan.

Uppgifter

 • Analysuppgift Folkmorden i Rwanda

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E