👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna - Dela med dig

Skapad 2022-03-09 13:54 i Melltorps förskola Borås Förskola
Förskola
Dela med dig!

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• förmåga att upptäcka reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Syfte

Syftet med kompis boken ”Dela med dig” är att barnen får fundera över i vilka situationer de kan dela med sig och även praktisera detta.

Barnen uppmärksammas på att det som känns orättvist för ett barn kan kännas rättvist för ett annat och att vi behöver och får olika saker. 

 

Metod

• Vi läser boken ”Dela med dig” och pratar om vad som händer i boken, vad vi ser på bilderna och hur vi tror att de olika figurerna i boken känner sig. 

• Vi programmerar  Blue-boten för att få olika uppdrag av den. 

• Dramatiseringar med Kanin och Igelkott, vi diskuterar tillsammans om vad som händer sedan, hur ska de göra för att dela med sig, och hur delar vi t.ex. fem saker mellan två personer? 

• Vi lyssnar på sången "Kompisar" med Kanin och Igelkott och sjunger sånger om vänskap tillsammans. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
    Lpfö 18