👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala om aktivitet hälsa & förmåga

Skapad 2022-03-09 14:17 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Samtala om aktivitet hälsa & förmåga

Innehåll

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • Hur väl du kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och resonera kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer klassen under flera lektioner att arbeta med olika fysiska aktiviteter så som cirkelträning och olika lekar. Efter avslutad pass kommer eleverna att svara på frågor gällande upplevelser av aktiviteten. Svaren på dessa frågor kommer vi att reflektera kring tillsammans vid nästkommande tillfälle. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Samtala om aktivitet hälsa & förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.