👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i algebra för klass 7B1

Skapad 2022-03-09 16:46 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matte Planering för klass 7B1 i Algebra

Innehåll

Under veckorna v.10 -14 kommer vi jobba med Algebra.

 

 

 

Planering för Algebra för åk 7 i Östlyckeskolan

 

 • begrepp: variabel, uttryck, likhet, ekvation, förenkling, obekant, prövning

 • tolka ett algebraiskt uttryck 

t.ex. 2 mer än x, dubbelt så mycket som y

 • skriva ett algebraiskt uttryck

t.ex. Teckna ett uttryck för omkretsen av en rektangel med sidorna 3x + 1 och 2y

 • räkna ut uttryckets värde

t.ex. om x = 6 och y = 4, vilket värde har då uttrycket: 2x + 3y

 • förenkla uttryck

t.ex. 3x + 7 - x + 2y - 3

 • lösa en ekvation med fingermetod

t.ex. 20 - 2x = 12

 • lösa en ekvation med balansmetod

t.ex. 2,5x + 2 = 12

 • pröva lösning på en ekvation

t.ex. Vilken ekvation har lösningen x = 3,      5x + 7 = 22 eller 6x + 10 = 27

 • problemlösningar med ekvationer

En far är 8 gånger så gammal som sin son. Tillsammans är de 36 år. Hur gamla är de?

 • Talföljder och mönster

 

t.ex. Vilket tal saknas i talföljden?   42     36     30      _____     18

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9