👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling - Från bakterie till människa

Skapad 2022-03-09 17:23 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens uppkomst fram till människans tid. Vi kommer också att lära oss om forntiden och hur människor levde då.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

Du ska lära dig om hur det gick till när jorden skapades. Du ska också få lära dig om livets utveckling på jorden, från bakterier i haven och till människans uppkomst. 

 • Livets början i haven.
 • Livet i haven och på land.
 • Dinosauriernas tid. 
 • De första däggdjuren. 
 • Människans utveckling.
 • Forntid-hur människor har levt under de olika epokerna.
 • Tidslinjer

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • ha genomgångar.
 • titta på Ur-serien "Jack och jordens utveckling".
 • göra en varsin tidslinje.
 • titta på filmer.
 • ha diskussioner.
 • läsa och skriva om det vi lär oss.
 • läsa berättande texter om forntiden.
 • göra ett studiebesök på Upplandsmuseet.

 

Jag kommer att bedöma:

 • hur du kan använda tidslinjen som hjälp för att berätta om jorden och livets utveckling samt hur människornas liv förändrats under olika epoker.
 • hur aktivt du deltar i diskussioner i klassrummet. 
 • hur väl du kan återberätta och delge något du lärt dig från någon film eller text. 
 • hur du kan använda olika begrepp som beskriver livets utveckling. 
 • hur väl du kan beskriva hur människor har levat under forntidens olika epoker.
 • hur du kan ge exempel på hur vi idag kan se spår av forntiden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3