👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3

Skapad 2022-03-09 20:18 i Jonsereds skola F-5 Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

Syftet med området är att du ska utveckla dina kunskaper om olika historiska tidsperioder. 

Vad ska vi lära oss?

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

Vad ska vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. 

Vi arbetar med olika historiska tidsperioder.
Vi lär oss om människans uppkomst och anpassningar under olika tidsperioder.
Vi lär oss om  istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Hur ska vi arbeta

 • Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt
 • Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt
 • Vi kommer att se på film
 • Vi kommer att skriva faktatexter.

Hur ska du visa att du kan?

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Att du med hjälp av bilder och begrepp får visa att du kan beskriva spår av forntiden, viktiga händelser och hur människor levde. Bedömningsuppgift v.19.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3