👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner vt-22 År 7

Skapad 2022-03-09 20:48 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Inom kemin studerar vi vilka egenskaper olika ämnen har och hur de kan förändras. Vart tar stearinet vägen när ett ljus brinner? Vilka kemiska reaktioner sker i fyrverkerier? Vilka effekter har stearinljus och fyrverkerier på vår miljö?

Innehåll

I kursens handlar det om att få kunskaper i ämnet och vi kommer att ha ett lite kapitelprov under v14

Mål - Kemiska reaktioner

 • Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas
 • Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion 
 • Kunna ge exempel på reaktioner med syre
 • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider
 • Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid
 • Veta varför koloxid är en giftig gas
 • Veta att när väte brinner bildas vatten
 • Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas 
 • Kunna rangordna gaserna syre, koldioxid, helium och väte efter hur tunga de är
 • Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras
 • Förstå varför ämnen reagerar snabbare med syre i ren syrgas eller om de finfördelas
 • Kunna varför föremål av aluminium inte förstörs av luft
 • Kunna berätta om ren koppar och olika föreningar med koppar och syre 

Uppgifter

 • Planering kapitel 5 Kemiska reaktioner v9-14

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9