👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5B Biologi åk 5 vt -22 Människokroppen

Skapad 2022-03-09 21:58 i Kärna skola Linköping
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi
Under detta arbetsområde kommer vi lära oss om människokroppen. Du kommer lära dig flera begrepp samt processer som sker i kroppen t.ex. matspjälkningen, andningen och blodets cirkulation. Du kommer få kunskaper om hur bl.a. hjärtat, musklerna och skelettet fungerar. Vi börjar med den minsta enheten, cellen. Innehållet i detta område är viktigt för att du ska få en förståelse och intresse för människokroppen och hur den fungerar. Genom en ökad förståelse ska du också kunna ta ställning i frågor som rör hälsa.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Berätta om cellen, kroppens minsta byggsten och kunna ge exempel på olika typer av celler och deras funktioner.
 • Förklara cellandning (förbränning).
 • Olika organs namn, utseende och placering (t ex huden, rörelseorgan, andningsorgan, cirkulationsorgan, matspjälkningsorgan, hjärna och nerver).
 • Förklara hur organen fungerar och samverkar i några av kroppens olika organsystem (t ex matspjälkningen, andningssystemet, hjärtat och blodomloppet samt nervsystemet).

 • Beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas/behandlas
 • Reflektera kring frågor som rör hälsa med hjälp av dina kunskaper om människokroppen.

För att lära dig kommer du att:

 • Se på filmer.
 • Läsa olika texter, titta på modeller och bilder.
 • Samtala och diskutera.
 • Anteckna och svara på frågor skriftligt, enskilt eller i grupp.
 • Få göra experiment med kroppen.
 • Träna på olika begrepp inom området.

Du visar vad du kan när:

 • Du söker och hittar information från olika källor.
 • Du deltar aktivt i olika diskussioner (i liten grupp/helklass).
 • Du svarar på olika uppgifter/läxförhör/tester.
 • Du redovisa muntligt/skriftligt hur olika organ fungerar.
 • Du tar ställning i frågor som rör hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kroppen

Kunskap om kroppens organ

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Huden
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om huden och kan namnge och placera ut de viktigaste delarna. Du kan beskriva några av hudens funktioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om huden och kan med säkerhet namnge och placera ut delarna. Du kan beskriva huden funktioner på ett väl fungerande sätt.
Skelettet
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om skelettet och kan namnge och placera ut olika skelettdelar Du kan beskriva några av skelettets funktioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om skelettet och kan namnge och placera ut många olika skelettben. Du kan beskriva skelettets funktioner på ett väl fungerande sätt.
Muskler och leder
DU har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om muskler och leder och kan namnge några av dem. Du kan beskriva något sätt som muskler arbetar på.
Du har goda kunskaper om muskler och leder och kan namnge några av dem samt känner till var i kroppen vi hittar kulleder, gångjärnsleder samt vridleder. Du kan beskriva hur kroppens tre olika slags muskler arbetar.
Kunskap om cellen
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om cellen och kan ge exempel på några olika celler i kroppen.
Du har goda kunskaper om cellen och kan ge flera exempel på olika typer av celler i kroppen.
Kunskap om förbränning
Du har ännu inte visat detta.
Du kan förklara förbränningen på ett enkelt sätt. T ex att syret används i cellen för att energi ska skapas.
Du kan förklara förbränningen mer utförligt. T ex att syret används i cellen för att cellen ska kunna omvandla näringen till energi och att koldioxid bildas som en rest vid förbränningen.

Kunskap om samband mellan organen

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Andningssystemet
Du har inte visat detta ännu.
Du har grundläggande kunskaper om andningssystemet. Du använder till viss del begrepp för att enkelt beskriva hur organen samverkar i systemet.
Du har goda kunskaper om andningssystemet. Du använder många begrepp för att förklara hur andningsorganen samverkar i systemet.
Matspjälkningssystemet
Du har inte visat detta ännu.
Du har grundläggande kunskaper om "matens väg". Du kan namnge och placera ut de viktigaste delarna. Du använder till viss del begrepp för att beskriva vad som händer i de olika organ som ingår i mag- och tarmsystemet. Ex: I tunntarmen sugs näringen upp via tarmluddet.
Du har goda kunskaper om "matens väg". Du kan namnge och placera ut delarna. Du använder många begrepp för att förklara vad som händer i de olika organen. Ex: fettet bryts ner med hjälp av galla i tolvfingertarmen. Där tillsätts också bukspott som bl a bryter ner resten av kolhydraterna.
Blodomloppet
Du har inte visat detta ännu.
Du har grundläggande kunskaper om blodet, blodkärlen och hjärtat. Du kan förklara stora och lilla kretsloppet på ett i huvudsak fungerande sätt Du känner t ex till blodkropparna och deras funktioner .
Du har goda kunskaper om blodet, blodkärlen och hjärtat. Du kan förklara stora och lilla kretsloppet på ett väl fungerande sätt. Du känner till blodets beståndsdelar och deras funktioner.
Nervsystemet
Du har inte visat detta ännu.
Du har grundläggande kunskaper om hjärnan (och dess tre delar) samt nerverna. Du använder några begrepp för att enkelt beskriva hjärnans och nervernas funktion. Du kan namnge och placera ut några av nervsystemets delar
Du har goda kunskaper om hjärnan (dess tre delar) samt nerverna. Du använder många begrepp för att beskriva hjärnans och nervernas funktion och hur de samarbetar. Du kan namnge och placera ut några av nervsystemets delar.