👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5 - ekonomi

Skapad 2022-03-10 08:40 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vad händer med de pengar som du och din familj arbetat ihop? Vad används de till? Det här avsnittet vill lära dig sambandet mellan arbete och pengar. Det gäller för din familj, men också för den kommun du bor i. Om inte invånarna i kommunen har jobb och tjänar pengar får kommunen inte in skatt till exempelvis gatuunderhåll och till löner till lärare och räddningstjänstens personal.

Innehåll

Tidsperiod: vecka 10 - 14

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • förklara pengars funktion i samhället.
 • resonera kring inflation, vad det är och varför inflation inte är bra.
 • beskriva familjers inkomster och utgifter.
 • beskriva vad en budget är och resonera kring hur du kan göra en egen budget.
 • förklara hur den offentliga sektorn (kommunerna, regionerna och staten) både får in pengar och använder pengar.
 • beskriva hur pengarna cirkulerar i det ekonomiska kretsloppet.
 • förklara prisbildningen, det vill säga hur priset på exempelvis jordgubbar bestäms.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Samhällskunskap 4 - 6
 • få undervisning om viktiga begrepp.
 • se kortare filmer och läsa texter.
 • diskutera ekonomi

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • ditt deltagande i muntliga- och skriftliga uppgifter under lektionstid.
 • ett skriftligt prov av arbetsområdet.
 • din förmåga att delta i ett samtal om ekonomi och att i samtalet visa att du kan använda några av de begrepp vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6