👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Musique åk 8 vt 22

Skapad 2022-03-10 09:00 i Gustavslundsskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet diskuterar vi musik på franska. Vi tränar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i talat språk och använda språkliga strategier.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Musik väcker tankar och känslor. Vi ska diskutera musik, favoritsånger, favoritartister, låttexter och musikvanor på franska och därigenom träna förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i talat språk och använda språkliga strategier.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du kan delta i ett samtal om musik. I samtalet visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta viktiga detaljer i samtalet, genom att svara på frågor, ställa följdfrågor och kommentera det som sägs.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Muntlig slutuppgift (prov):

Du sitter med en klasskompis och samtalar (berättar själv, svarar på frågor) kring vardagliga ämnen som musik och ställer frågor för att få veta så mycket som möjligt vad din kompis tycker. Du kan t ex berätta/fråga vad du tycker om för musik, prata kring musikstilar, favoritsånger och artister, prata kring låttexters innehåll, prata kring dina musikvanor och ställa frågor till din kamrat om hens musikvanor, förstå vad dina kamrater säger och att du kan delta aktivt i samtalet, genom att ställa följdfrågor och ge kommentarer kring kamraternas svar (jag håller med, det har du rätt i, du skämtar etc).

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med olika texter, där du får lära dig tala om musik och bekanta dig med några kända franska sångare.

 

Vi tränar på att bilda frågor, så att vi kan fråga varandra om vad vi lyssnar på för musik, favoritartister, favoritmusik, om vi spelar något instrument, tolkningar av låtar etc.

 

Vi pratar om några olika franska sångare/sångerskor och lyssnar på deras musik och pratar kring låttexterna.

 

Vi går igenom musiktermer och utökar vårt ordförråd kring musik. Vi går igenom och utvecklar vårt ordförråd kring musik, så att vi kan föra ett samtal och diskutera våra musikvanor.

 

Vi går igenom sambandsord, hur man uttrycker gillande och ogillande, för att kunna delta aktivt i ett samtal och säga vad vi tycker och tänker. Vi går igenom och repeterar samtalsstöd (om vi håller med eller är av annan åsikt), kommentarer (Du skojar! Okej! Det är roligt/värdelöst! etc) och följdfrågor (Varför? Hur? Med vem? etc) så att vi kan utveckla och föra samtalet vidare i franska dialoger.

 

Vi går igenom och repeterar hur olika bokstavskombinationer uttalas i franska, så att vi kan förbättra vårt uttal.

 

Vi tränar vår hörförståelse genom att lyssna på hörövningar och t ex franska nyheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
La musique

Prata

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
I samtalet ställer du enstaka frågor.
I samtalet ställer du några frågor.
I samtalet kan du ställa frågor, för att ta reda på mer om din kompis musikvanor (Tu aimes quel genre de musique?, Quel est ta chanson favorite? Quand est-ce que tu écoutes de la musique?etc )
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna.
Du besvara de frågor kompisarna ställer.
Du kan säga några enstaka meningar, men behöver träna på att samtala, ge kommentarer till det kompisen säger och ställa följdfrågor.
Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
Innehåll
Du kan säga några meningar om vad du har för musikvanor, t ex favoritartist, favoritlåt, vilken musiktyp du gillar, när/var/hur du lyssnar på musik etc
Du berättar om vad du har för musikvanor på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt, nyanserat och varierat berättar om vad du har för musikvanor, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc)
Tydlighet
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.

Höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Du förstår enstaka ord och meningar av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår mycket av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du förstår det mesta av vad som sägs i samtalet och visar det genom att svara på frågor, kommentera det som kompisen säger och ställa följdfrågor.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.