👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad. v.10-12.

Skapad 2022-03-10 09:35 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Du ska ut på PRAO och få en inblick och kanske en erfarenhet i hur det är att jobba. Men har du koll på dina rättigheter och skyldigheter? Vet du hur Sverige kan påverkas av högarbetslöshet?

Innehåll

Så här kan några nyhetsrubriker lyda gällande ekonomi, ungdomar och arbetsmarknad.

 

 

  BEGREPP

Se begreppslista på Gleerups samhälskunskapsbok.

https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/a3ffd9f6-e8ef-442a-80db-774cc0ce1023

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är klart ska du ha kunskaper i och förmåga att resonera kring:

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman.
 • Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.
 • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. 
 • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige. 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • Gleerups samhällskunskapsbok, avsnitt Arbete och utbildning (a599). Läsa / lussna på texten och göra tillhörande uppgifter.
 • Se filmer och diskutera / samtala om innehållet.
 • PRAO

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Uppgifter i Gleerups samhällskunskapsbok.
 • Samtal och diskussioner på lektionerna. 
 • Prov om begrepp.