👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7CD Geografi - hitta rätt på globen, att använda kartan på rätt sätt.

Skapad 2022-03-10 09:33 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Geografi
Hitta vilse? Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till en förståelse av människans levnadsvillkor. Ett bra verktyg till detta är kartan. I denna kurs ska vi titta på kartor och hur jorden som avbildas i kartform är uppbyggd och fungerar med årstider, klimatzoner och växtlighet.

Innehåll

Vi kommer i denna kurs träna på att analysera jorden med hjälp av kartor.

Planering 

 

Innehåll  

Lektion 1 Måndag 55 min

Lektion 2 Onsdag 55 min

Lektion 3 Torsdag 70 min

V.  12

Introduktion torsdag v 11/ Kartor, skala, projektioner, väderstreck, koordinatsystem, , sänka skepp, seterra info

Koordinathäfte.

Extra uppgifter finns med facit på TEAMS klass och Samhällskunskap

 Koordinatsystemet, seterra

Extra uppgifter finns med facit på TEAMS klass och Samhällskunskap

V. 13

Koordinatsystemet, rätta uppgifter seterra 

årstider, kartprojektioner  

Koordinatsystem, 

Väder, klimatzoner, seterra

V. 14  

Klimatzoner 

Klimatzoner, med andra ord, seterra 

Klimatzoner grupparbete 

v. 15

Klimatzoner grupparbete 

Klimatzoner grupparbete, kahoot 

Schemabrytande skärtorsdag

v. 17 

Inför prov, Seterrageoguesser, tid till grupparbete Inför prov, Seterrageoguesser,  ev. tid till grupparbete

Redovisa grupparbete om klimatzoner och tid över inför prov

PROV v18 Torsdag

 

 

Vad du ska kunna efter kursen: 

 

Du ska kunna namn och läge på världsdelarna, stora länder och städer, sjöar och hav.  

Du ska veta hur kartan är uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.  

Du ska veta skillnaden mellan topografiska och olika tematiska kartor samt veta vad en kartprojektion är.

Du ska kunna ange och finna exakta positioner med hjälp av jordens gradnät, longitud och latitud.

Du ska veta vad klimat är och vad som påverkar klimatet så som t.ex. årstider eller havsströmmar.

Du ska veta vilka jordens klimat och vegetationszoner är samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. 

Du ska veta lite om hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet Du ska veta orsaker till och konsekvenser (resultat) av den ojämna befolkningsfördelningen.  

Du ska kunna de centrala ord och begrepp inom geografiämnet som handlar om kartor, klimat och vegetationszoner. 

 

 

Uppgifter

  • Seterra kategorier

  • Niclas kartkurs

  • Att kunna inför prov

  • PPT föreläsningsmaterial

  • Begreppsordlista

  • Extra material filmer om gradnätet

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.