👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 - Food

Skapad 2022-03-10 09:50 i Gläntanskolan Helsingborg
Arbeta med området Food i Wings för åk 7.
Grundskola 7 Engelska
Under 9 veckor kommer vi arbeta med kapitel Food i boken Wings - det blir ett stort arbetsområde. Ni kommer att utöka ert vokabulär med relevanta termer för mat och fraser som används vid matrelaterat umgänge. Under de första sex veckorna kommer vi arbeta med både mat och grammatik. I grammatiken kommer vi arbeta med Do, Does och Did i frågor (och svar) med verb i grundform, samt dess negativa form Don’t, Doesn’t och Didn't. Under områdes sista tre veckor kommer vi fokusera på interaktion i temat brittisk eller amerikansk mat. Vi kommer skriva argumenterande brev samt genomföra en debatt om vilken mat som är bäst.

Innehåll

 

Under veckorna 9 till 19 ska vi arbeta med kapitel Food i boken Wings - det blir ett stort 

arbetsområde. Ni kommer att utöka ert vokabulär med relevanta termer för mat och fraser 

som används vid matrelaterat umgänge. Under v. 9-14 kommer vi arbeta med både mat 

och grammatik. I grammatiken kommer vi arbeta med Do och Does i frågor (och svar) med 

verb i grundform, samt Don’t och Doesn’t

 

Under v. 17-19 kommer vi fokusera på interaktion i temat brittisk eller amerikansk mat. Vi 

kommer skriva argumenterande brev samt genomföra en debatt om vilken mat som är bäst.

 

Förväntat resultat (lärandemål):

Efter avklarat område ska ni kunna använda er av relevant terminologi när ni 

pratar om mat och sociala situationer som involverar mat. Du ska veta hur du använder
Do, Does, Did samt Don’t, Doesn’t och Didn’t tillsammans med verb i grundform. 

 

Du ska också kunna skriva ett argumenterande brev och med hjälp av det genomföra 

 

en debatt för och emot mat från Storbritannien eller USA.

 

 

 

 

 

Arbetsområde:

Under veckorna 9 till 19 ska vi arbeta med kapitel Food i boken Wings - det blir ett stort 

arbetsområde. Ni kommer att utöka ert vokabulär med relevanta termer för mat och fraser 

som används vid matrelaterat umgänge. Under v. 9-14 kommer vi arbeta med både mat 

och grammatik. I grammatiken kommer vi arbeta med Do och Does i frågor (och svar) med 

verb i grundform, samt Don’t och Doesn’t

 

Under v. 17-19 kommer vi fokusera på interaktion i temat brittisk eller amerikansk mat. Vi 

kommer skriva argumenterande brev samt genomföra en debatt om vilken mat som är bäst.

 

Förväntat resultat (lärandemål):

Efter avklarat område ska ni kunna använda er av relevant terminologi när ni 

pratar om mat och sociala situationer som involverar mat. Du ska veta hur du använder
Do, Does, Did samt Don’t, Doesn’t och Didn’t tillsammans med verb i grundform. 

 

Du ska också kunna skriva ett argumenterande brev och med hjälp av det genomföra 

 

en debatt för och emot mat från Storbritannien eller USA.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9