👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anna testar

Skapad 2022-03-10 10:06 i Testförskola Älvsjö Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi ska lägga upp undervisning utifrån målen i utbildningsplanen. Vi ska arbeta med

Innehåll

Stödfrågor

- Beskriv det observerade nuläget i barngruppen. 

 

Skriv här

- Utifrån nuläget hur ska vi organisera vår undervisningsmiljö?

  • Förhållningssätt

  • Arbetssätt

  • Rum

  • Tid

 

- Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

 

Skriv här

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18