👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5 - Reklam

Skapad 2022-03-10 10:59 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är det för typer av reklam vi har runt oss och varför påverkas vi av reklamen vi ser? Det och hur vi kan vara källkritiska kommer vi att arbeta med nu!

Innehåll

Reklam

Eleverna kommer att få lära sig att ge exempel på olika typer av reklam och tränas i att urskilja vilket syfte reklamen har. Vi kommer också att arbeta med en kort presentation som kopplas till ämnets syfte eller centrala innehåll.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • analysera syftet med en reklam utifrån frågor som t.ex. vem reklamen riktar sig till eller vilka marknadsföringsknep reklamen använder.

 • fundera över vilka källor är trovärdiga när det gäller reklam och hur reklam kontrolleras. 

   

Det kommer du få visa genom att: (bedömning)

 • delta i diskussioner i klassrummet

 • ett skriftligt prov

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • att fundera över olika samhällsfrågor.

 • att analysera  hur olika åsikter i samhället uppstår och hur människor påverkas av andras åsikter och den konstanta ström av information som vi lever i. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Diskussioner.

 • Uppgifter.

 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6