👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion 2.0

Skapad 2022-03-10 13:33 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Konstruktion 2.0. Vi bygger och skapar med olika material på fritidshemmet! :)

Innehåll

TEMA KONSTRUKTION 2.0

Planeringen avser ett temaarbete i 5 veckor kring skapande och konstruktion i F-klass på fritidshemmet.  

Vilken eller vilka av förmågorna från läroplanen är det vi vill att eleverna ska utveckla?

 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Centralt innehåll

 

  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Lärandemål

  • Eleverna ska både på egen hand men även tillsammans med andra ges möjlighet att utveckla idéer och få genomföra dem praktiskt. 

 

  • Eleverna ska stärka sin tilltro till den egna förmågan.

Planering av utvärdering

Utvärdering kommer att ske i form av observationer, fotografering av processerna samt muntliga samtal med eleverna. Genom detta ska vi ta reda på om eleverna har nått målen och vilka effekter temaarbetet har haft.

Undervisning

 

Konstruktion med olika byggmaterial

Vecka 1. (ca. 60 min) 

Vi dukar fram olika bygg/lekmaterial i respektive klassrum på fritids. Eleverna ges möjlighet att välja mellan materialen Lego, Kaplastavar, kubana eller magneter. Temaarbetet startas upp genom att eleverna individuellt ska få bygga så högt som möjligt. 

 

Vecka 2. (ca. 60 min)

Vid detta tillfälle ska eleverna samarbeta genom att bygga högsta tornet i par eller grupp. Här ska eleverna tillsammans och med hjälp av pedagoger komma fram till en lösning och reflektera över varför det blev som det blev. 

 

Vecka 3. (ca. 60 min)

Eleverna får se på olika bilder/filmklipp för inspiration till vidare utveckling när det kommer till konstruktion. Exempelvis att bygga kulbanor eller bilbanor med hjälp av kaplastavar.

 

Vecka 4. (ca. 60 min)

Eleverna ges möjlighet att använda I-pads för att hitta ett valfritt bygge för att sedan pröva att efterlikna detta.

 

Vecka 5. (ca. 60 min)

Nu får eleverna bygga helt själva och förhoppningsvis ser vi en utveckling hos eleverna kring konstruktion och att elevernas tilltro till sin egen förmåga har stärkts. 

 

Under och efter avslutat arbete kommer elevernas konstruktioner fotograferas med syfte att stärka tilltron till sin egen förmåga men även för att inspirera varandra. 

 

Skapande och konstruerande av robotar 

 

Under följande fem veckor får även eleverna i mindre grupper skapa egna robotar med hjälp av olika typer av material med fokus på återbruk. Exempelvis toarullar, mjölkkartonger, plastkorkar, piprensare, lim och papper. Undervisningen inleds med att uppdukat material presenteras för eleverna och eleverna får se inspirationsbilder på hur egentillverkade robotar kan skapas på olika sätt. Eleverna ges därefter möjligheter att själva få skapa genom att prova egna idéer och tankar.

 

Efter avslutat arbete kommer elevernas verk att visas på fritidshemmet genom en för robotarna egen anpassad scen/trappa av kartong.