👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2022-03-10 13:35 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vad är återbruk och vad menas med hållbarhet? Återbruk innebär att göra någonting nytt av något som ska kastas eller inte används längre. Man återanvänder materialet/produkten och brukar/använder det på ett nytt sätt. Återbruk är bra för miljön. Det är till och med bättre än återvinning. När man återbrukar något spar man den energi som annars skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. Det är viktigt att vi använder våra resurser på ett hållbart sätt, d v s på ett sätt som är bra för miljön. Uppgiften går ut på att du ska göra något med materialet/produkten som ger föremålet ett nytt värde och kanske annat användningsområde.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 Designa, formge, dekorera och tillverka ett slöjdalster. Du ska även utveckla förmågan att reflektera och utvärdera din slöjdprocess.

Konkretisering av mål

Du ska designa, formge, dekorera och tillverka  något som är gjort av återbrukat material. Du skriver på din skiss vilka tekniker du ska använda dig av samt vilka material du kommer att använda. 

Du ska träna dig i att prova, testa och experimentera med de material du valt.

Du ska förstå och använda dig av de säkerhetsregler som finns runt de olika verktygen och redskapen.

Du ska kunna planera, genomföra, utvärdera och dokumentera (berätta/skriva/rita/ha dialog) runt din arbetsprocess. Det gör du genom att dokumentera din arbetsprocess i classroom.

Du ska också kunna ha tankar om vad som inspirerat dig i ditt arbete.

 

Arbetssätt

Introduktion/ Inspiration

Vad menas med återbruk? Vad kan man använda sig av?

Du kommer att få se inspirationsbilder på återbrukat material. Vi går igenom exempel på material som du kan använda dig av.

Du kommer att få söka inspiration på nätet innan du påbörjar ditt arbete.

Genomförande

 

 • Du planerar ditt arbete och gör en eller flera skisser.

 • Du gör en skalenlig ritning med måttpilar. Av ritningen kan man utläsa vilka material du ska använda dig av.

 • Du väljer vad du ska återbruka. Du får blanda återbruksmaterial med material som finns på slöjden, trä, textil, metall, betong mm.

 • Du dokumenterar ditt återbruksarbete både i ord och bild i Classroom i slutet av varje lektion.

 • Du kommer att få förslag på olika saker som man kan återbruka.

Bedömning

Ditt arbete bedöms under hela slöjdprocessen. 

Du kommer att skriva loggbok samt lägga in en bild av ditt arbete i slutet av varje lektionstillfälle.

När du är färdig med ditt arbete ska du svara på frågorna i utvärderingen samt lägga in en bild av ditt färdiga slöjdalster.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9