👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillverka ett sifferprov du skulle hata att få 21/22

Skapad 2022-03-10 14:31 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Japanska
Ni har nu lärt er att skriva, läsa och uttala siffror på japanska upp till 9 999 999, så nu ska ni SKAPA ett prov som tar upp alla jobbiga detaljer runt det… ^^

Innehåll

Arbetssätt
1-3 personer

Tidsåtgång
2 halva lektioner. 
Deadline i slutet av veckan efter.

Antal provuppgifter som ska tillverkas
Minst fyra

Språk
Uppgiftsbeskrivningar skrivs på svenska.

Resurser
Det du behöver, inklusive bok, internet, klasskamrater och lärare.

Bedömning
Ett samlat betyg förs in under punkerna LÄSA och SKRIVA i kunskapsöversikten.

Matriser

ModJpn
Matris: Tillverka ett prov som testar kunskapen i höga siffror på japanska

Eleven...

E
C
A
LÄSA
… visar sifferkunskap (uttal, skriftligt, lyssna) genom att tillverka uppgifter som…
Innehåller några olika sätt att testa japanska siffror på.
innehåller flera olika sätt att testa japanska siffror på. Viss variation på uppgifternas upplägg.
är varierade och testar förmågan att skriva (på flera sätt) uttala och analysera siffror (t.ex felstavningar)
SKRIVA
"
"
"