👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: Figurer och former

Skapad 2022-03-10 15:18 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Bild
Under stora delar av läsåret kommer vi arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa olika slags bilder. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande. Det andra elementet i konstens grunder som du kommer jobba med och utveckla kunskaper om är figurer och former.

Innehåll

Vad ska du lära dig? (lärandemål)

Du ska:

 • lära dig grunderna om en av konstens grunder: figurer och former.
 • prova olika tekniker för att skapa uttryck i bilder.
 • lära dig om hur man använder figurer och former för att skapa bilder.

 

Hur ska du visa det? (bedömning)

Dina kunskaper och förmågor bedöms genom vilka sätt du kan:

 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet
 • presentera dina bilder
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Även detta bedöms:

 • progressionen i ditt bildskapande
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit? (planering)

 • du kommer att skapa olika slags verk med hjälp av figurer och former.
 • du kommer att få läsa om konstnärer som använder figurer och former som grund, analysera verk av konstnärerna och skapa egna verk influerade av dem.

Uppgifter

 • Bilduppgifter: NANA

 • Bilduppgifter: NANA

 • Matisse-collage

 • Matisse-collage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6