👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan

Skapad 2022-03-10 18:17 i Riala skola Norrtälje
Arbetsområde Europa i åk 5-6.
Grundskola 5 – 6 Geografi Svenska
Lär känna din egen världsdel. Du kommer att få "resa" till många spännande platser i Europa. Se naturen och landskapets skiftningar. Besöka städer och landsbygd och få större kunskap om människors levnadsvillkor på olika platser runt om i Europa.

Innehåll

Du ska..

.- utveckla kunskap om geografiska lägen och bli medveten om var Europas länder, städer ,vatten, berg och andra viktiga platser är belägna

- utveckla kunskap i att använda och orientera dig med hjälp av en kartbok

- bli medveten om hur samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor

 

Arbetssätt:

- Se serien "Geografens testamente Europa" - samt göra arbetsuppgifter som följer seriens avsnitt

- Gemensamma genomgångar om länder, städer och andra viktiga platser i Europa

- Diskussioner i helklass och mindre grupper

- Arbete på Ipad med olika kartövningar

- Läsa utvalda kapitel ur Koll på Geografi

- Komponera en "resa" genom Europa som dokumenteras i en resedagbok

Så här kommer du bedömas:

- Genom aktivt deltagande under lektioner och i diskussioner

- Genom de skriftliga uppgifter under lektionerna

- Genom din resedagbok

Uppgifter

 • Resedagboken

 • Resedagboken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Europaresan

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor och öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg m.m som vi arbetat med.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg m.m. som vi arbetat med.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg m.m. som vi arbetat med.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur- och kulturlandskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika naturtyperna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor och källkritik
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.

Sv Ge
Resedagbok

Du behöver träna mer
1
2
3
Struktur
Skriva text med röd tråd/disponera text
 • Sv  E 6
Jag skriver en text med i stort sett fungerande struktur. Jag har ingen större variation på språket.
Jag skriver en text med fungerande struktur. Jag försöker variera språket och använder skriftspråk.
Jag skriver en text med väl fungerande struktur. Jag varierar språket väl och gör skillnad mellan talspråk och skriftspråk.
Skrivregler
Använda skrivregler, stavning och skriftspråk
 • Sv  E 6
Jag har nästan alltid med punkt och stor bokstav på rätt ställe i min text. Jag använder i stort sett samma tempus i min text.
Jag använder stor bokstav och punkt med säkerhet då jag skriver min text. Jag använder samma tempus i min text.
Jag använder alltid stor bokstav och punkt på rätt ställe i min text. Jag delar upp min text i stycken. Jag använder samma tempus i min text.
Illustrationer
Förstärka texter med hjälp av illustrationer
 • Sv  E 6
Jag ritar/lägger till bilder till min text.
Jag ritar/lägger till bilder till min text. Bilderna passar ihop med texten.
Jag ritar/lägger till bilder till min text. Bilderna passar ihop med texten. Bilderna förstärker textens innehåll.