👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - kommunikation, information och demokrati

Skapad 2022-03-11 08:34 i Parkskolan Kristianstad
Vi kommer att läsa om kommunikation och information samt demokrati. Eleverna kommer bland annat att få lära sig hur vi kan kommunicera med varandra på olika sätt, hur vi kan kolla att informationen är sann, hur reklam påverkar oss samt om vad demokrati är, hur demokratiska beslut tas och hur ett val går till. I arbetet kommer vi dessutom själva få prova att argumentera och "bilda partier".
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa om kommunikation och information samt demokrati. Eleverna kommer bland annat att få lära sig hur vi kan kommunicera med varandra på olika sätt, hur vi kan kolla att informationen är sann, hur reklam påverkar oss samt om vad demokrati är, hur demokratiska beslut tas och hur ett val går till. I arbetet kommer vi dessutom själva få prova att argumentera och "bilda partier".

Innehåll

Pedagogisk planering - Samhällskunskap

Parkskolan

Viktiga begrepp (26st): kommunikation, information, medier, blogg, budskap, källa, nyheter, tryckfrihet, journalist, redaktion, reklam, produkt, demokrati, val, regering, statsminister, riksdag, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, politiker, parti, minoritet, majoritet, argument

  

 
 

Konkretisering - detta kommer du lära dig (målen för kapitlet):

 • Hur vi kan kommunicera med varandra på olika sätt.
 • Hur vi kan kolla att informationen är sann. 
 • Hur reklam används för att påverka oss. 
 • Hur ett val går till.

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Se på filmklipp kopplade till området.
 • Se på "Dröm om demokrati". 
 • Läser i "PULS samhällskunskap".
 • Jobbar med arbetsuppgifter.
 • Lärarledda genomgångar.
 • Träna på begreppen genom quizlet.
 • Spela kahoot.

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delar aktivt i diskussioner. 
 • Prov som prövar kunskaperna.
 • Grupparbete - riksdagsdebatt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  A 6

Matriser

Sv Sh SvA
Samhällskunskap - kommunikation, information och demokrati

Når ej målen
E
C
A
Kommunikation - begrepp
 • Sh  A 6
Jag förklarar vad minst 6 begrepp betyder.
Jag förklarar vad minst 9 begrepp betyder.
Jag förklarar vad alla begrepp betyder.
Demokrati
Riksdagsdebatten
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Jag deltar aktivt i grupparbetet och säger minst en sak i riksdagsdebatten.
Jag deltar aktivt i grupparbetet och säger minst två saker i riksdagsdebatten.
Jag deltar aktivt i grupparbetet och säger minst tre saker i riksdagsdebatten.
Demokrati
Stat, region och kommun
 • Sh  A 6
Jag förklarar vilka val man kan rösta i.
Jag förklarar vilka val man kan rösta i och ger minst ett exempel på vad en av dem bestämmer över.
Jag förklarar vilka val man kan rösta i och ger minst ett exempel var på vad två av dem bestämmer över.
Demokrati - begrepp
 • Sh  A 6
Jag förklarar vad minst 7 begrepp betyder.
Jag förklarar vad minst 10 begrepp betyder.
Jag förklarar vad alla begrepp betyder.