👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift HUSET

Skapad 2022-03-13 17:56 i Snöstorpsskolan Halmstad
Arbeta utifrån skrivprojektet huset.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under vårterminen kommer du att skriva en bok i flera kapitel. Denna bok kommer att mynna ut i en berättelse kallad "Huset". Den ska handla om människor som bor i ett hus. Du bestämmer hur huset ser ut och vilka människor som bor där. För att få en röd tråd i din berättelse så kommer du få hjälp av en mall i skrivprocessen.

Innehåll

Våra mål

När du är färdig med skrivuppgiften ska du:

 • ha skapat en text med bilder som passar ihop med varandra.

 • skrivit en berättande text med enkla person- och miljöbeskrivningar.

 • byggt upp en spännande berättelse genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.

 • använt dig av skrivregler, styckesindelning, varierat ditt språk och skiljetecken.

Bedömning

Godtagbara kunskaper:

- din berättande text innehåller enkla beskrivningar och enkel handling med en röd tråd. 

- du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.

- du använder grundläggande regler för stavning. 

- du kan kombinera text och bild så att de samspelar på ett enkelt sätt.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

- din text innehåller utvecklande beskrivningar av personer och miljön. Texten har en utvecklad handling med en röd tråd. 

- du kan skriva din berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. 

du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
"Huset"

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Din berättande text innehåller enkla beskrivningar och enkel handling med en röd tråd.
Din berättande text innehåller utvecklade beskrivningar av personer och miljön. Din text har en utvecklad handling med en röd tråd.
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt med förhållandevis god språklig variation.
Skrivregler och stavning
Du använder grundläggande regler för stavning.
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Text och bild
Du kan kombinera text och bilder så att de samspelar på ett enkelt sätt.