👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVASVA3 Delmoment 4: Litteraturanalys

Skapad 2022-03-16 11:20 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om hur vi analyserar litteratur

Innehåll

Svenska som andraspråk 3 SA19A+B, vt 22 (19 elever)

Scrolla ner för info om NP

VECKA

Torsdag
8:30-9:50
Fredag
14:30-15:50

kommentar

v 12

Påbörja litteraturanalys

Fortsättning litteraturanalys


Lämna in PM

 

v 13

Berätta om upplägget och analysmodellen

Dela ut bok  

Prata om böckerna. Vad ser vi, vad tror vi om boken. Förväntningar. Börja läsa

 

Berätta om NP

Blod rödare än rött 

Allt jag fått lära mig 

Störst av allt

v 14

Kort info "inför NP"

 

Dela ut häften, berätta om uppgifterna del A och B

 

 

Skriv på din analys och läs i din bok

 

v 15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

v 16

TRAFIK-SÄKERHETSDAG

 

Lektionen inställd

Lois borta på NP - lektion på valfri plats

 

Skriv på din analys och läs på valfri plats

 

v 17

Inför NP

 

Lois presenterar uppgiften

Läs och skriv på din analys

Fokus på nationella proven

v 18

Lois borta på NP - lektion på valfri plats

 

Skriv på din analys och läs på valfri plats

Lois borta på NP - lektion på valfri plats

 

Skriv på din analys och läs på valfri plats

 

v 19

Läsa

Skriv på din analys och läs

+ besök :)

 

v 20

Läsa

Mösspåtagning, ingen lektion 

 

20 maj = sista dagen för inlämning kl.23:50

 

v 21

LOV

LOV

Den 25:e. maj är sista dagen för restuppgifter. 

Har ni kvar någon uppgift i SVA så måste den vara inne senast 25:e maj 

v 22

Utvärdering och betygsprat 

Lois bjuder på fika :) + kahoottävling

 

v 23

Ingen lektion

SKOLAVSLUTNING

 

 

Information kring nationella proven 

Del A: PM-skrivning

När: måndag 2 maj

Klockslag: kl.08:30-13:15 (14:15 för de med längre tid)

Var: sal B3106 (det står Tellus på dörren), salen ligger i samma korridor som elevhälsotorget (SYV, kuratorer)

Ta med: laddad dator, texthäftet, ev. laddningskabel, ev. något att äta och dricka

 

 

Del B: argumenterande tal

När:  måndag 9 maj

Klockslag: kl.08:30-09:30

Var: se bild, salarna ligger i samma korridor som miniaulan. 

Ta med: elevformuläret. Formuläret lämnas in till bedömarna på plats. Utan inlämnat elevformulär får ni inte genomföra talet. 

Uppgifter

  • SVASVA03 - Litteraturanalys

Matriser

Sva
SVASVA03- Delmoment 4: Litteraturanalys

Underlag saknas
Underlag ej tillräckligt
Bra!
➡️
Bättre!
➡️
Utmärkt!
Litteraturanalys
Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider
Litteraturanalys
Eleven kan skriftligt strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. Eleven kan skriftligt strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.
Språk och stil
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Språk och stil
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva,
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva