👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B, kapitel 3.

Skapad 2022-03-16 11:55 i Skulltorps skola F-5 Partille
Favorit matematik 1B kapitel 3.
Grundskola 1 Matematik
Sambandet mellan addition och subtraktion samt tiotalsövergång.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

- Problemlösning. 

- Subtraktion och tiotalsövergång i talområdet 0 - 20. 

- Huvudräkning. 

- Sambandet mellan addition och subtraktion. 

 

Vilka begrepp kommer vi arbeta med?

- Addition och addera. 

- Subtraktion och subtrahera. 

- Term och summa. 

- Problemlösning. 

- Sammanlagt. 

Hur skall vi göra?

- Använda konkret material. 

- Samtala utifrån bilder. 

- Använda tallinjen. 

- Enskilt arbete i matematikboken. 

- Spela matematikspel. 

- Se på film. 

- Gemensamma genomgångar. 

- Lyssna på berättelser. 

- Träna på huvudräkningsuppgifter. 

När ?

Vårterminen - 22. 

Varför ska vi göra det här?

Eleverna kommer få tillfälle att utveckla följande förmågor:

- Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

- Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

Bedömning.

Utifrån de konkretiserade målen kommer bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Samtal med eleverna. 
 • Göra "vad har jag lärt mig"- sidorna. 
 • Självskattning. 
 • Diagnos i Mitt lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3