👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9: Atomer, joner, kemiska reaktioner, atom- och kärnfysik

Skapad 2022-03-16 14:29 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
VI kommer att lära oss mer i detalj hur atomen är uppbyggd och vilken betydelse elektronskalen har för ljus. VI kommer att arbeta med det elektromagnetiska spektrat och vilka typer av strålning det finns och hur de påverkar människan. Du kommer också få lära dig mer om kärnkraft och mobilstrålning. Vi kommer att fördjupa oss i hur det periodiska systemet är uppbyggt. Hur ämnen binds till varandra och hur joner bildas är en del vi kommer att jobba med.

Innehåll

Hur ska du arbeta med ämnesområdet:

 • Vi kommer att arbeta med följande begrepp: atom, protoner, elektroner, neutroner, elektronskal, valenselektroner, atommassa, isotop, masstal, atomnummer, period, grupp, alkalimetaller, ädelgasstruktur, joner, jonbindning, jonförening, molekylförening, elektronparbindning, metallbindning, livscykelanalys, radioaktivitet, våglängd, fission, fusion, fotoner, alfa-, beta- och gammastrålning, joniserande strålning, halveringstid, kedjereaktion.

 • Vi kommer att genomföra laborationer om alkalimetaller, ädelgaser, jon- och molekylföreningar

 • Vi kommer att genomföra en laboration som undersöker vad som stoppar mobilstrålning

 

Vad skall du kunna när arbetsområdet är avslutat:

 • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i fråga som rör användningen av radioaktiva ämnen och strålning
 • planera och genomföra systematiska undersökningar, analysmetoder av ämnen och sammanställa dessa i tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur atomer sätts samman m.h.a. jonbindningar, elektronparbindningar och metallbindningar genom kemiska reaktioner, kunna beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt, kemiska processer vid framställning av metaller, papper och plaster, hur nedbrytning av t.ex. järn kan förhindras.

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

 

Hur skall du visa vad du kan (t.ex. diskussioner, prov, inlämningsuppgifter o.s.v.)

 

Du kommer att få planera (frivillig), genomföra och utvärdera en laboration. Denna lämnas in för bedömning.

Du kommer att få skriva en uppgift om strålning som lämnas in för bedömning

Du kommer att delta i en debatt som handlar om kärnkraftens för- och nackdelar.

 

Uppgifter

 • Laborationsprov - bevisa salter

 • Planera undersökning (frivillig)

 • Förbättra undersökning

 • Text: Joniserande strålning

 • Debatt: Kärnkraftens för- och nackdelar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Åk 9: Atomer, joner, kemiska reaktioner, atom- och kärnfysik

Argumentera och ta ställning

F
E
C
A
Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Systematiska undersökningar

F
E
C
A
Planera undersökning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra undersökning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Förbättra en undersökning
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera en undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp och resonemang

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.