👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk8 sva

Skapad 2022-03-16 14:46 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi fördjupar oss i några litteraturhistoriska epoker!

Innehåll

Under några veckor fördjupar vi oss i de litteraturhistoriska epokerna renässansen, upplysningen och romantiken. Det blir genomgång och arbete med instuderingsfrågor. När vi gått igenom de tre epokerna blir det en skriftlig uppgift där ni får fördjupa er i en text från någon av epoken som ni ska skriva om utifrån aspekterna text-författare-epok. Mer information om uppgiften kommer i classroom. 

 

Planering: 

 

vecka 12 Litteraturhistoria: renässans, upplysningen, romantiken    
mån   Intro arbetsområde. Genomgång renässansen.  
tors   Arbeta med instuderingsfrågor renässansen.  
fre   Genomgång upplysningen. Instuderingsfrågor upplysningen.  
       
vecka 13      
mån   Genomgång romantiken.  
tors   Arbeta med instuderingsfrågor romantiken.  
fre   Arbeta med uppgift litteraturhistoria.  
       
vecka 14      
mån   Arbeta med uppgift litteraturhistoria.  
tors   Arbeta med uppgift litteraturhistoria.  
fre   Arbeta med uppgift litteraturhistoria. Inlämning: uppgift litteraturhistoria

v. 16-19 pausar vi litteraturhistoria pga. prao och tillhörande uppgift. Slutet av v19 och sedan v20 kör vi lite litteraturhistoria igen, i form av att ni i grupp får läsa annan text än tidigare, göra en affisch till texten och sedan presentera er affisch för klassen. 

 

vecka 19      
mån   Yrkesreportage prao  
tors   Yrkesreportage prao  
fre   Litteraturhistoria + affisch --> muntligt  
       
vecka 20      
mån      
tors      
fre   Redovisning av affisch litteraturhistoria
       

Uppgifter

 • Renässansen/romantiken/upplysningen

 • Affisch & muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9