👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 8

Skapad 2022-03-16 15:32 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola F – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstår till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar ett mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

 

Vecka Moment Förklarande film
12 Repetition - arbetsblad 4.1A-C
Beräkna delen
Beräkna andelen
Beräkna det hela, 100%
Begreppa: Tre olika procentuppgifter
13 4.1 Procent och promille s. 134-137

4.2 Förändringsfaktor s. 138-141
Procent och promille


Förändringsfaktor

Begreppa: Förändringfaktor
14 forts. 4.2 Förändringsfaktor

4.3 Algebra och procent s. 142-144


Algebra och procent
16 4.4 Procentenheter s. 145-146

Diagnos och repetition
Procentenheter
17 Prov