👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vävning

Skapad 2022-03-16 15:36 i Vinbergsskolan Falkenberg
En pedagogisk planering för ämnesområdet vävning och vävt tyg i ämnet slöjd.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi lär oss om vävning. Hur blir ett vävt tyg till? Vilka kläder och vilken textil runt omkring oss är vävd?

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Vävning

 

 

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att;

 • förstå hantverkstekniken vävning
 • formge ett slöjdföremål med hjälp av en väv
 • hantera material och verktyg på ett säkert sätt
 • använda slöjdbegreppen som hör till tekniken - väv, varp, väft (inslag)
 • utveckla egen idé när det gäller färger och mönster

 

 

 

Uppgift:

 • Tillverka en vävplatta.
 • Sätt i varp runt vävplattan.
 • Väva med garn som väft (inslag).
 • Väva med vävtekniken runt vävplattan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6