👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2022-03-16 15:48 i Konvaljens förskola Säter
Förskola
Hur vi jobbar med Sam och hans andra språk engelska

Innehåll

Efter samtal med Sams mamma Charlotte den 15 mars 2022 kom vi fram till dessa punkter.

 • Det kan underlätta för Sam när han kommer om man pratar engelska med honom i tamburen
 • Vi pratar både engelska och svenska med Sam
 • Bra om andra barn hör att man pratar engelska ibland
 • Under samlingarna benämner vi ord och färger på både svenska och engelska och sjunger några engelska sånger
 • Under pedagogiska aktiviteter är det bra om vi förklarar på både engelska och svenska
 • Vi läser böcker på både engelska och svenska för barnen

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18