👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kinesiska F-6

Skapad 2022-03-16 18:44 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 6
Eleven ska lära sig om Pinyin och kunna sätt Pinyin på kinesiska tecken . Tecken uttala med stöd av Pinyin; Eleven lära sig att skriva kinesiska tecken Och skriver tecken i rätt ordning och använder tecken i olika sammanhang . Läser olika rim , ramsor, barns dikter och olika texter av läroböcker från "Zhong wen "1 till med "Zhongwen "6 . Lära sig skapa egna meningar och kort enkel texten .

Innehåll

Pinyin 

Pinyin  är ett system för uttal till ett latinsk alfabet och  befinner sig i  fyra tonerna för talade  språket.

Detta området  kommer att behandlas 

 • Kinesisk alfabetet (Pinyin): 21 Konsonanter och 24 vokaler.
 • Sätt ihop en "Pinyin"
 • Uttalar "Pinyin" med de fyra olika tonerna.

Tecken , ord och mening

Kinesiska tecken är det skriftsystem som använder i skriftlig . Många av kinesiska tecken innehåller ett element som anknyter till tecknets betydelse .

 Detta området  kommer att behandlas

       * Vad ett kinesiska tecken innehåll

       * Hur skriver man kinesiska tecken med rätt ordning

       * Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

       * Synonymer och motsatsord.

Ramsor  , sagor och Barn dikter ,texter

Att läsa olika rim och ramsor, sagor och texter från kinesisk kultur, tradition och högtider,  Eleverna   lära sig nya ord, steg för steg . Förstår och tolka olika texter av läroböcker.

 Kinesiska uttal, betoning satsmelodi i jämförelse med svenska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -