👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2022-03-16 19:20 i Solbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en instruerande text.

Innehåll

Exempel på vad du kan skriva om:

Ett recept.

En spelinstruktion (brädspel, kort spel eller online spel).

Hur man laddar ned en app.

Hur man spelar fotboll eller annan sport.

 

 

Din instruerande text ska följa denna struktur.

-       Rubrik

-       Materiallista eller ingredienser

-       Arbetsgång

-       En förklarande bild

 

Rubrik

(Exempel på en rubrik: ”Avocadomacka”)

-       Den ska vara tydlig och kort.

 

 

Materiallista eller ingredienser

(Exempel på rubrik till listan: ”Detta behöver du”)

-       Skriv vad man behöver för material.

 

 

Arbetsgång

(Exempel på rubrik till arbetsgång: ” Gör så här”)

-       Här beskriver du i punktform arbetsgången.

-       Det ska vara i kronologisk ordning.

-       Det ska innehålla verb i imperativ form (uppmaningar gör, lägg, stå, rör, häll).

-       Det ska vara skrivet i opersonlig form (du, man eller ni).

-       Det ska innehålla ämnesspecifika ord.

 

 

En förklarande bild

(Här lägger du in en passande bild till din instruktion)

-       Bilden ska höra ihop med din instruktion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

På väg
Når målen
Når över målen
Helhetsbedömning
På väg
Når målen
Når över målen

Aspekter

På väg
Når målen
Når över målen
Innehåll
Textens syfte framgår inte tydligt. Du saknar eller har inte gjort förklaringar eller motiveringar som ska finnas med i en instruerande text. Innehållet är inte utvecklat eller saknar vissa delar
Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll Innehållet utvecklas något genom ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar.
Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av textens rubrik och/eller av innehåll Innehållet utvecklas relativt väl genom t.ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar
Struktur
Texten saknar en fungerande struktur för en instruerande text. Du har inte skrivit din text i punktform.
I huvudsak fungerande struktur: Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering
Relativt väl fungerande struktur: Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Språk
Språkvariation är enkel och inte varierande. Meningsbyggnaden är i huvudsak inte fungerande. Texter visar inte ansatser till uppmaningar.
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. Texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Skrivregler
Det förekommer flera fel när det kommer till skrivregler som gör att texten blir svår att förstå. Skiljetecken används inte med säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.