👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner

Skapad 2022-03-16 22:04 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Religion
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vilka religioner finns det i Sverige? Vad vet du om olika religioner? Vilka platser för religion finns där du bor? Det och mycket mer kommer vi att arbeta med under temat "Religion".

Innehåll

Hur ska vi arbeta:

 • ta reda på klassens förförståelse
 • skapa ett religionshäfte
 • läsa faktatexter
 • titta på faktafilmer
 • diskutera och jämföra de olika religionerna
 • rita och skriva om de olika religionerna
 • lyssna på olika berättelser
 • prata om olika begrepp( religion, helig byggnad och heliga symboler m.m) 
 • Tillsammans skapar vi en kahoot. 

 

Mål för elev:

 • kunna berätta något om judendom, islam och kristendom
 • jämföra de olika religionerna
 • berätta om några högtider från de tre religionerna
 • delta i diskussioner
 • känna till och kunna förklara några begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

SO
RELIGION

Nivå 1
Nivå 2
Olika religioner
Du kan namnge kristendom, islam och judendom och ge exempel på någon symbol, högtid och viktig berättelser från varje religion.
Du kan namnge kristendom, islam och judendom och ge exempel på symboler, högtider och viktiga berättelser från varje religion. Du kan göra även göra någon jämförelse mellan de olika religionerna, t.ex. någon likhet eller skillnader.
Viktiga byggnader
Du kan beskriva någon plats som är viktig för de olika religionerna vi läst om.
Du kan beskriva några platser som är viktiga för de olika religionerna vi läst om.
Bibliska händelser
Du kan berätta lite om någon biblisk berättelse.
Du kan berätta om några bibliska berättelser.