👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2022-03-17 08:25 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 Matematik
Matematiken under åk3 kommer att innehålla flera olika områden. Taluppfattning, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer även gå in på geometri, bråk och algebra.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Se matris

Undervisning - arbetssätt
Eleverna kommer att arbeta med:


-positionssystemet.
-Huvudräkning, addition och subtraktion tal område 0-20.
-addition, 0-1000.
-subtraktion, 0-1000.
-grundläggande multiplikation och division.
-bråk
-problemlösning.
-textuppgifter inom olika räknesätt.
-geometri, geometriska figurer, längd, area och omkrets.
-tid och klockan.
-statistik och sannolikhet, undersökningar, tabell och diagram.

 

Arbetssätt

Eleverna kommer att använda:

-stenciler.
-digitala övningar.
-spel.
-se korta filmer.
-praktiskt material.

 

Elevinflytande
Genom diskussioner, utvärderingar och observationer med eleverna under/efter lektionerna tas elevernas intresse och behov tillvara på och lektionerna planeras vidare efter detta.

Arbetssätt eller material som eleverna uppskattar används vid fler tillfällen.


Bedömning
Bedömning sker under arbetets gång på de uppgifter som eleverna gör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Positionssystemet
Du kan med stöd beskriva hur positionssystemet fungerar genom att förklara talens värde som ental tiotal och hundratal.
Du kan beskriva hur positionssystemet fungerar genom att förklara talens värde som ental tiotal och hundratal.
Du kan beskriva hur positionssystemet fungerar genom att förklara talens värde som ental tiotal, hundratal och tusental.
Addition
Du kan med stöd räkna med addition med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-200.
Du kan räkna med addition med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-200.
Du kan räkna med addition med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-1000.
Subtraktion
Du kan med stöd räkna med subtraktion med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-200.
Du kan räkna med subtraktion med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-200.
Du kan räkna med subtraktion med skriftlig räknemetod. I heltalsområdet 0-1000.
Multiplikation
Du kan med stöd räkna med multiplikation med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-5 och 10.
Du kan räkna med multiplikation med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-5 och 10.
Du kan räkna med multiplikation med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-10.
Division
Du kan med stöd räkna med multiplikation med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-5 och 10.
Du kan räkna med division med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-5 och 10.
Du kan räkna med multiplikation med skriftlig räknemetod och förstå hur räknesättet fungerar. I Tabellerna 0-10.
Huvudräkning Addition
Du kan med stöd lösa huvudräknings uppgifter i addition i talområdet 0-20.
Du kan med huvudräkning lösa uppgifter i addition i talområdet 0-20.
Du kan med huvudräkning lösa uppgifter i addition i talområdet 0-100.
Huvudräkning Subtraktion
Du kan med stöd lösa huvudräknings uppgifter i subtraktion i talområdet 0-20.
Du kan med huvudräkning lösa uppgifter i subtraktion i talområdet 0-20.
Du kan med huvudräkning lösa uppgifter i subtraktion i talområdet 0-100.
Problemlösning
Du kan med stöd lösa enkla problem och välja och använda en strategi som passar för uppgiften.
Du kan lösa enkla problem och välja och använda en strategi som passar för uppgiften.
Du kan lösa flera olika typer av problem och välja och använda en strategi som passar för uppgiften.
Geometri
Du kan med stöd använda geometriska begrepp som, area omkrets och längd. Samt namnge några geometriska figurer.
Du kan använda geometriska begrepp som, area omkrets och längd. Samt namnge några geometriska figurer.
Du kan använda geometriska begrepp som, area omkrets och längd. Samt namnge flera geometriska figurer.
Bråk
Du kan med stöd använda bråktal genom att dela upp en helhet i olika antal delar. Du kan namnge delarna och jämföra deras storlek.
Du kan använda bråktal genom att dela upp en helhet i olika antal delar. Du kan namnge några av delarna och jämföra deras storlek.
Du kan använda bråktal genom att dela upp en helhet i olika antal delar. Du kan namnge flera olika delar och jämföra deras storlek.