👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading: Holes

Skapad 2022-03-17 08:32 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Detta arbetsområde handlar om att utveckla er läsförståelse och ert ordförråd i engelska. Vi läser boken och skriver en gloslista till varje kapitel. Vi skriver text och tanke efter varje läsning. I slutet skriver vi en text som handlar om boken.

Innehåll

Målet med undervisningen

-att utöka ditt ordförråd i engelska

-att bli bättre på att läsa engelska texter

-att förbättra din skrivförmåga i engelska

 

Genomförande

Du läser boken i skolan under engelsklektionerna. Du skriver en gloslista med de ord som du inte förstår. Denna gloslista ska du lämna in på Classroom när vi är färdiga med projektet. Efter varje läsning skriver du text och tanke där du väljer ut ett citat ur boken som du sedan kommenterar.  Under en lektion skriver du en text digitalt i Inspera (eller Chromex). Texten ska handla om ett tema ur boken och själva uppgiften blir känd vid skrivtillfället. I denna text visar du även din läsförståelse.

 

Tidsaspekt

Vi läser boken i skolan under engelsklektionerna. Vi jobbar med läsprojektet i ca 5 veckor

 

 Bedömning

-din process och ditt arbete med gloslistan och Text och Tanke

-din text som du skriver när vi läst färdigt boken

-din läsförståelse

 

 

 

 

Nedan kan ni se vilka syften vi arbetar emot, vilka centrala innehåll och vilka kunskapskrav som kommer att bli bedömda i detta projekt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
English Essay: HOLES

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Vokabulär
-ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.