👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2022-03-17 09:04 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
Under det här momentet kommer vi att arbeta med texttypen reportage där vi går igenom vad ett reportage är och du sedan skriver ett eget reportage.

Innehåll

Vecka

Måndag

Torsdag

11

Reportage

 • Intro reportage

Reportage

 • Fortsatt arbete med reportagen

12

Ingen lektion

Reportage

 • Fortsatt arbete med reportagen

13

Reportage

 • Fortsatt arbete med reportagen

Reportage

 • Delinlämning inför nästa veckas miniseminarium i grupper

14

Ingen lektion

Reportage

 • Miniseminarium

15

Reportage

 • Fortsatt arbete med reportage

Reportage

 • Slutinlämning (bestäms individuellt med mig)

16

Påsklov

Påsklov

Uppgifter

 • Delinlämning reportage

 • Slutinlämning reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
  Sve  -
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
  Sve  -
 • Spänningen mellan fakta och fiktion i texter.
  Sve  -
 • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.
  Sve  -
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
  Sve  -
 • Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.
  Sve  -