👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 8 Vt 22

Skapad 2022-03-17 09:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 1 – 9 Svenska
Att argumentera handlar om att framföra sin åsikt och försöka få de som läser eller lyssnar att hålla med dig. Detta är inte alltid så lätt, men det finns tips och knep för hur du ska lyckas.

Innehåll

Argumenterande text

Under kommande veckor kommer du att få bekanta dig med vad en argumenterande text är och vad som är typiskt för den genren. Du kommer att få utveckla dina kunskaper i skrivande genom att få skriva en egen argumenterande text.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera dig i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förväntat resultat:

Du ska skriva en text som innehåller följande:

- en inledning där du presenterar din tes
- åsikter och argument som stärker din tes
- motargument
- avslutning där du sammanfattar din text

Undervisningens innehåll

Under två veckor kommer att arbeta med följande:

  • Gemensam läsning av argumenterande text
  • Genomgång av upplägg av argumenterande text
  • Skriva en egen argumenterande text utifrån "textmallen"

Bedömning

Se matrisen nedan.

Matriser

Sv
Argumenterande text

F-nivå
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Genretypiskt
Du har försökt att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag och då följt genrens mönster och struktur på ett levande sätt.
Du har skrivit texten som andra texter av samma slag och då följt genrens mönster och struktur till fullo.
Innehåll - Tes
Texten har en tes som framgår.
Texten har en tes som framgår tydligt i inledningen.
Texten har en tydlig tes som löper som en röd tråd igenom hela texten.
Innehåll - Argument
Argumenten framgår och din egna tankegång är till viss del underbyggd. Försök till kritiskt resonemang görs.
Argumenten är tydligt framförda och anknyter till tesen. Argumenten stöds av en eller flera referenser. Texten för ett kritiskt resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Argumenten är tydligt framförda och lyfter fram tesen. Argumenten innehåller både sak- och känsloargument och stöds av en eller flera olika referenser. Texten för ett kritiskt resonemang på ett fungerande sätt.
Textens struktur
Slutsatser
Texten innehåller de delar (rubrik, ingress, tes, argument) som passar en debattartikel och det finns försök till sammanfattning av texten i den avslutande delen som knyter an till tesen.
Texten har en struktur som passar en debattartikel. Det finns rubrik, ingress, inledning, argumenterande del samt en tydlig sammanfattning och avslutning med uppmaning.
Texten är välstrukturerad genom en effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och sammanfattning och avslutning som passar en debattartikel.
Språket
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t ex med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den på ett enkelt sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons kan du bearbeta den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du förbättra den på ett väl fungerande sätt.