👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Påsken

Skapad 2022-03-17 09:22 i Kiaby skola Kristianstad
Tematisk arbete integrerat med svenska och matematik kring påsken.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska som andraspråk
Varför firar vi påsk? Du ska få förståelse för den kristna högtiden påsk. Vi kommer att prata om varför vi firar påsk och vad påskens olika dagar har för innebörd. Vi kommer att lära oss mer om olika påsksymboler och påsktraditioner.

Innehåll

Syfte

Att du ska få förståelse för den kristna högtiden, påsk och vad påskens olika dagar innebär. Du ska även få lära dig mer om våra olika påsktraditioner.

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • Veta varför vi firar påsk, genom att känna till några händelser ur berättelser om Jesu liv och död.
 • Kunna berätta lite om olika påsktraditioner.
 • Skriva en enkel gemensam text.
 • Veta lite om dem olika påskdagarna.
 • Namnge olika symboler och färger som kan kopplas till högtiden påsk.

 

Centralt innehåll

Arbetssätt/Undervisning

Vi arbetar utifrån Cirkelmodellen och börjar med att göra en tankekarta om barnens förkunskaper om påsken.

Vår undervisning fokuserar på högtiden påsk, både ur religions-perspektiv och som tradition.

Följande frågeställningar kommer vi att använda oss av:

 • Varför firar vi påsk?
 • Vem var Jesus?
 • Vad hände förr och vad händer nuförtiden under påskens olika dagar?
 • Vilka olika påsktraditioner och symboler har vi? t.ex. sånger och lekar, påskkärring, påskhare, påskägg, påskris, påskkort, påskmat, påskliljor, kyckling, tupp,höna,.
 • Vilka är de färger som förknippas med påsk?

I temat om högtiden påsk kommer klassen att se en faktafilm om påsken ( studi.se ) och en power point. 

Vi ska koppla händelserna till de olika påskdagarna ( skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk. )

Vi ska utifrån tankekartan plocka viktiga nyckelord. Skriva en gemensam text.

Vi ska använda ord och begrepp ( elevernas nyckelord ). Vi ska samtala och beskriva de olika orden/begreppen.

Använda oss av widgit online för att få tydliga ordbilder. Vi använder oss av våra läsförståelse-strategier.

 

 

Bedömning

Din förmåga:

Vi bedömer ditt intresse och delaktighet i arbetet om påsken.

Du visar din förmåga att kommunicera och återberätta fakta.

Lyssna och samtala kring påsken. Helklass och i grupp.

Skriva av den gemensamma texten och framställa olika sorters bilder till texten om påsken. En påskbok.

Följa instruktioner. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Re SO SvA
Påsken

Mål:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att känna till fakta om varför vi firar påsk.
Jag är osäker på varför vi firar påsk i Sverige.
Jag känner till några fakta om varför vi firar påsk.
Jag är säker på varför vi firar påsk och kan berätta det för en kompis.
Att skriva av en gemensam text.
Jag är på väg att skriva av enkla ord och meningar från texten.
Jag kan skriva texten men behöver träna på att hålla den röda tråden.
Jag kan skriva av texten med en tydlig röd tråd och på egen hand.
Att delta i samtal och diskussioner
Jag är på väg att kunna lyssna och samtala i diskussioner.
Jag lyssnar men deltar sparsamt i samtal och diskussioner.
Jag lyssnar och deltar aktivt i samtal och diskussioner.