👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform och decimalform

Skapad 2022-03-17 09:48 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Eleverna kommer arbeta med att få större förståelse för tal i bråkform. De kommer räkna ut del av helhet och del av antal, jämföra tal i bråkform och även titta närmare på samband mellan tal i bråkform och decimalform. Eleverna kommer som vanligt arbeta mycket praktiskt och få formativ bedömning under perioden för att utveckla sina kunskaper kring tal i bråk- och decimalform.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Eleverna kommer arbeta med att få större förståelse för tal i bråkform. De kommer räkna ut del av helhet och del av antal, jämföra tal i bråkform och även titta närmare på samband mellan tal i bråkform och decimalform. De begrepp vi kommer arbeta med är: tal i bråkform, tal i decimalform, andel, del av antal, bråk, bråkstreck, del av helhet, täljare, nämnare.

Innehåll

 Mål med arbetet

 • Du ska kunna jämföra tal i bråkform.
 • Du ska kunna storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform.
 • Du ska kunna växla mellan enkla tal i decimalform och bråkform.
 • Du ska kunna använda enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer.
 • Du ska kunna begrepp som andel, nämnare, täljare, bråk, bråkstreck, del av antal, del av helhet, tal i bråkform och tal i decimalform. 
 • Du ska kunna bråk som del av helhet eller del av antal.
 • Du ska kunna att om man delar en helhet så måste alla delarna vara lika stora men de kan ha olika form.
 • Du ska kunna använda fungerande metoder för att beräkna del av antal.
 • Du ska kunna beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk- och decimalform med olika uttrycksformer (bilder, ord, matematiska symboler).
 • Du ska kunna föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i mindre grupper.

Du kommer att räkna i Koll på matematik 5A, göra arbetsblad, spela spel, använda bingel.se och andra hemsidor. Vi kommer att ha genomgångar och samtala om olika lösningsstrategier.

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6