👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet då, nu & sen

Skapad 2022-03-20 10:03 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen
Vi tittar på Saltkråkan och pratar om hur det var när morfar & farmor var barn. Vad åt man? Hur lagade man mat? Hur kommer det se ut i framtiden?

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Att livet på jorden förändras. Att det kommer nya tekniska uppfinningar som påverkar hur vi människor lever och bor. 

Begreppen nutid, dåtid, framtid, namn på dinosaurier, namn på tekniska uppfinningar genom tidersna som ex ångbåt, skrivmaskin, vedspis

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Vi följer samma lektionsstruktur varje vecka:

1. Samtal i grupp om dagens ämne (ämnen: djur, mat, båtar, laga mat, telefon, skriva, glass, hygien)

2. Vi ställer frågor till filmklippet vi ska se (ex: Vad äter de i filmen? När utspelar sig filmen: nutid, dåtid eller framtid?)

3. Filmklipp (Vi på Saltkråkan, filmer från forntiden & dinosaurier)

4. Vi svarar på frågorna muntligt

5. Enskilt sortera bilder utifrån vad som hör till nutiden, dåtiden och framtiden. Limma. 

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Ditt deltagande i samtal på lektionerna

Individuella uppgifter då du ska sortera bilder utifrån nutid, dåtid, framtid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i samtal om livet förr och nu utifrån skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3