👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt

Skapad 2022-03-22 19:02 i Ladubacksskolan Arboga
Vi arbetar med området vikt.
Grundskola F – 3 Matematik
Vad är vikt? Hur mycket är ett ton, ett kilo, ett hekto, ett gram? Vi gör jämförelser och uppskattningar för att se samband mellan vikt och föremål. Vad finns det för olika vågar och vad används de till?

Innehåll

Lärandemål (syfte)

När arbetet med området vikt är avslutat ska du ha utvecklat: 

 • förståelse för begreppet vikt
 • kännedom om enheterna gram och kilogram
 • förmåga att göra uppskattningar av olika föremåls vikt
 • förmåga att jämföra olika föremål utifrån begreppen lättare/tyngre
 • förmåga att avgöra rimlighet i vad olika föremål väger
 • förmåga att använda begrepp kopplade till arbetsområdet

 

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta praktiskt med att väga, uppskatta och jämföra vikt hos olika föremål

Bedömning

Jag kommer genom observationer, muntliga/skriftliga uppgifter, genom praktiska uppgifter och diskussioner bedöma din förmåga att:

 • uppskatta och jämföra olika vardagsföremål och deras vikt
 • använda lämplig måttenhet när du uppskattar vikt hos vardagsföremål 
 • avgöra rimligheten i vad olika föremål väger
 • förstå och använda begrepp kopplade till arbetsområdet såsom lättare/ tyngre, vikt, våg, väga samt måttenheterna gram och kilogram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3